Φ 16 mm
Φ 16 mm
FA1636RB 16-mm-Mikrokernloser bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor
FA1636RB 16-mm-Mikrokernloser bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor
1636RB, 16-mm-Mikrokernloser bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor | FONEACC, benutzerdefinierter Parameterdienst verfügbar.
 1