Φ 16 mm
Φ 16 mm
FAFF-050 Mikrobürsten-DC-Elektromotor mit 16 mm Durchmesser
FAFF-050 Mikrobürsten-DC-Elektromotor mit 16 mm Durchmesser
FF-050, 16-mm-Mikrobürsten-DC-Elektromotor | FONEACC MOTOR, Parameter kundenspezifischer Service verfügbar.
FAFF-030 Mikrobürsten-DC-Elektromotor mit 16 mm Durchmesser
FAFF-030 Mikrobürsten-DC-Elektromotor mit 16 mm Durchmesser
FF-030, 16-mm-Mikrobürsten-DC-Elektromotor | FONEACC MOTOR, Parameter kundenspezifischer Service verfügbar.
 1